Nieuws vanuit de Gemeente Schouwen Duiveland

Laan van st. Hilaire 2, 4301SH Zierikzee

tel. 0111-421000

E-mail: gemeente@schouwen-duiveland.nl

Website: www.schouwen-duiveland.nl

Geld voor slopen of vernieuwen van uw woning

In onze provincie staan veel verouderde woningen die er zo slecht aan toe zijn dat je ze wellicht beter zou kunnen slopen. Andere woningen zijn misschien ook niet best maar juist wel de moeite van het aanpakken waard – bijvoorbeeld door ze samen te voegen met andere en dan van twee woningen één te maken. Voor dat soort ingrepen kunt u subsidie krijgen van de Provincie.

 

Misschien droomt u van een extra stuk tuin, een uitbouw of een garage. Een slaapkamer op de begane grond. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) kan u helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen.

 

Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast voldoen sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet altijd meer aan de vraag van vandaag. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. Om de kwaliteit van de woningmarkt te verbeteren, zijn er de afgelopen jaren met het PIW-geld al ruim duizend huizen vernieuwd, gesloopt of samengevoegd.

 

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moet (het plan voor) uw huis voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo kunt u subsidie krijgen voor het slopen of samenvoegen van een of meer particuliere woningen, voor de sloop en nieuwbouw van een particuliere woning of voor het bloksgewijs levensloopbestendig en energieneutraal opknappen van drie of meer particuliere woningen. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 19 maart tot en met 20 april via het digitale aanvraagformulier op www.zeeland.nl/piw. Voor de zomervakantie krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor een subsidie.

 

Meer weten?

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie een aantal informatieavonden. Deze informatieavonden zijn bedoeld om plannen/ideeën informeel te bespreken. Het maakt daarbij niet uit of er alleen nog maar een globaal idee is of dat er een uitgewerkt project is. Zie het schema hieronder. Of kijk op www.zeeland.nl/piw. Nog vragen? Mail naar piw@zeeland.nl.

 

Informatieavonden

Als u meer wil weten over de PIW-subsidie, bezoek dan een van onderstaande informatieavonden.

 

Waar?                                                              Wanneer?                                        Hoe laat?

 

Gemeentehuis Terneuzen*                         ma. 26 maart                                   19.00-21.00 uur

Gemeentehuis Oostburg                              wo. 28 maart                                   17.00-19.00 uur

Stadskantoor Goes                                       do. 29 maart                                    18.00-20.00 uur

Gemeentehuis Hulst                                     wo. 4 april                                        18.00-20.00 uur

Gemeentehuis Tholen                                  do. 5 april                                         18.00-20.00 uur

Gemeentehuis Zierikzee                ma. 9 april                                        19.00-21.00 uur

Gemeentehuis in Vlissingen                        do. 12 april                                       18.00-20.00 uur

 

* Gezamenlijke bijeenkomst met de gemeente Terneuzen over subsidies voor slopen en (ver)bouwen.

 

Advies over duurzaamheid

Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige aanwezig die u kan adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning, en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

 

Een goed idee? De gemeente betaalt mee!
Innovatiesubsidie sociaal domein
De gemeente Schouwen-Duiveland wil graag dat iedereen de kans krijgt zijn of haar leven zelf in te richten. Inwoners en organisaties hebben vaak goede, creatieve ideeën over hoe ze het leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen wat makkelijker en leuker kunnen maken. Samen met anderen zetten ze activiteiten op om ouderen en mensen in hun dorp of wijk die hulp nodig hebben te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan buurthulp, samen aan tafel of een app voor het vinden van een maatje. Met dit soort initiatieven kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en hebben mensen met een beperking minder professionele hulp nodig.
We willen graag we dat inwoners elkaar opzoeken en helpen als dat nodig is, zodat buren niet vereenzamen en niemand er alleen voor hoeft te staan. We willen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het dorp of de buurt, zodat het voor alle inwoners, jong en oud, leuk en leefbaar blijft. Samen voor elkaar!
Om te stimuleren dat mensen met deze goede ideeën deze kunnen omzetten in daden geeft de gemeente subsidie. Inwoners, bedrijven of organisaties met een goed idee op het gebied van zorg of ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor een geldbedrag waarmee ze hun idee waar kunnen maken. Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor subsidie?  U werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk of u bent een particulier;  u heeft een vernieuwend idee voor een product of dienst op het gebied van zorg of ondersteuning;
 met uw idee is minder dure zorg of ondersteuning nodig;
 u heeft onvoldoende middelen om het idee zelf te realiseren;
 u heeft ook gezocht naar andere vormen van financiering zoals crowdfunding, sponsoring of andere subsidies;
 u heeft een goed onderbouwd projectplan en bent bereid dit mondeling toe te lichten.
Alle voorwaarden zijn te vinden op www.schouwen-duiveland.nl/inwoner.
Hier vindt u ook een aanvraagformulier.
Hoe ziet een goed idee eruit? Belangrijk is dat het idee er voor zorgt dat iedereen mee kan doen. Het idee is vernieuwend en zorgt ervoor dat mensen in staat zijn het heft in eigen hand te (blijven) nemen, ondanks een beperking, hoge leeftijd of problemen. Ook ideeën die voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden komen in aanmerking. Het doel: door het goede idee hoeft minder gebruik gemaakt te worden van professionele zorg, zoals thuiszorg of jeugdhulp. Met andere woorden; uw goede idee zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen en zich weer betrokken voelen bij hun dorp of buurt.
Inmiddels zijn er al op veel plekken goede ideeën ontstaan. Kijk voor inspirerende voorbeelden eens op: http://www.stichtingclip.nl/volkstuin/ http://www.oranjefonds.nl/projectenlijst
Een goed idee: iedereen doet mee!!