Waarom een Dorpsraad

Waarom een dorpsraad? De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert de oprichting van dorpsraden in haar (kleine) kernen.

Er wordt gestreefd naar een zo direct mogelijk contact met de plaatselijke bevolking.

Tevens heeft een Dorpsraad te maken met externe contacten zoals de Gemeente Schouwen Duiveland en andere Dorpshuizen.

 

  1. een maal per maand is er een bestuursvergadering
  2. twee maal per jaar is er een openbare vergadering
  3. in januari is er een nieuwjaarsreceptie
  4. i.n. is er een extra vergadering