Wat doet de Dorpsraad Kerkwerve

activiteiten 2015 Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o.

Vergaderen

 In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is geen gebruik gemaakt.

 Externe contacten.

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht waar onder:

Nieuwjaarsreceptie

Het organiseren van een nieuwjaarsreceptie vrijdag 9 januari 2015 m.m.v. Endrik en Jannekee, een intermezzo van toneelgroep YgenweizeN en een optreden van het Shantykoor

Pannakooi

Na vertrek van een bestuurslid is het project Pannakooi door twee andere bestuursleden opgepakt en nieuw leven ingeblazen.

Werving nieuwe bestuursleden

Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden via kranten, radio, flyers, Website en Social Media (Facebook en Twitter)

Verstrekte subsidies.

In het jaar 2015 zijn, zoals uit de jaarstukken van de penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

Brandweer Kerkwerve

De Dorpsraad heeft contact gehad met de Brandweer over de stand van zaken en heeft de Brandweer ook uitgenodigd voor het toelichten hiervan op een Openbare Vergadering.

Kerstboom en kerstwensen

De kerstsfeer in het dorp werd ook dit jaar weer verhoogd door het zetten van een mooie kerstboom aan de Ring.

De leerlingen van de chr. basisschool de Morgenster hebben wensen in een ster gezet en die opgehangen,  in bijzijn van wat ouders en andere leerlingen,  in de kerstboom.

’s  Avonds zijn de lichtjes in de kerstboom aangestoken waar ook wat bewoners bij aanwezig waren en na afloop chocomel gedronken in het Dorpshuis

Prikpost

 De prikpost heeft na een proefperiode een definitieve plaats in het dorpshuis gekregen waar mensen terecht kunnen van 08.00 -08.30 uur.

Hart Veilig

De Dorpsraad heeft een informatieavond AED georganiseerd voor januari 2016  en in november/december 2015 geïnventariseerd welke bewoners er een cursus reanimatie, gegeven door het Rode Kruis, wilden volgen.

Thuis in de Kern

2014 was een jaar waarin de Dorpsraad weer een aantal acitviteiten heeft ondernomen.

Jaarverslag 2014 Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o.

 Doelstelling.

De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert de dorpsraden in haar (kleine) kernen. Er wordt gestreefd naar een zo direct mogelijk contact met de plaatselijke bevolking. De dorpsraad heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid in Kerkwerve en het buitengebied te stimuleren en te behouden.

 Vergaderdata na 3 april  2014.

In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is geen gebruik gemaakt.

 

  3 april 2014

Openbare vergadering

13 mei 

 

17 juni

 

23 juni

overleg zorgbeurs

11 september

 

14 oktober

 

17 november

 

11 december

 

15 december

Extra overleg

  9 januari    2015

nieuwjaarsreceptie

15 januari

bestuursvergadering

16 februari

 

19 maart

 

  8 april

Openbare vergadering

 

Externe contacten.

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht waar onder:

 

Verkiezing bestuursleden.

In 2014 was aftredend Peter Boodt.  Nieuw bestuurslid Wim van Embden, Saskia Schuurbiers en Hans Hanse.

Aftredend op 8 april 2015: mevrouw Anneke Eger en de heer Hans Hanse.

 

Samenstelling bestuur per 3 april 2014.

Ina van Kan (waarnemend voorzitter en penningmeester)

Hanneke Zuidgeest (secretariaat)

AnnekeEger

Saskia Schuurbiers

Peter Boodt

Hans Hanse

 

Samenstelling van het bestuur per 17 november 2014

Hanneke Zuidgeest (voorzitter en secretaresse)

Saskia Schuurbiers  (penningmeester)

Ina van Kan

Anneke Eger

Hans Hanse

Wim van Embden

 

Werving nieuwe bestuursleden

Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden via kranten, radio, flyers, Website en Social Media (Facebook en Twitter)

 

Verstrekte subsidies.

In het jaar 2014 zijn, zoals uit de jaarstukken van de penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

ü  The White Feather Dancers

ü  Toneelclub YgenweizeN

ü  Vakantiebijbelschool

ü  Damesreisje Kerkwerve

ü  Bejaardencomité Kerkwerve

ü  60+ reis

ü  Eenzaamheidsbestrijding

ü  In het kader van de leefbaarheid

 

Brandweer Kerkwerve

In september kwamen er plannen vanuit de Veiligheidsregio om te gaan reorganiseren. Dit zou tot gevolg hebben dat de brandweerkazerne Kerkwerve zou moeten sluiten.

De Dorpsraad en de Brandweer zijn met elkaar in contact gekomen. De Dorpsraad heeft een brief naar de Burgemeester geschreven, zijn meegegaan met de brandweer naar het inloopspreekuur van raadsleden en heeft medewerking verleend aan de blusemmer-actie.

Kerstboom

De kerstsfeer in het dorp werd ook dit jaar weer verhoogd door het zetten van een mooie kerstboom aan de Ring.

Zorgbeurs

De zorgbeurs is november 2014 niet doorgegaan, uiteindelijk waren er te weinig standhouders.  Een aantal hebben toegezegd naar een nieuwe beurs wel te komen.  

De Dorpsraad gaat nu een beurs organiseren op zaterdag 7 november aanstaande. Deze najaarsbeurs zal zijn voor alle ondernemers. (incl. zorg)

Thuis in de Kern

Is een convenant getekend door Ina van Kan namens de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft 1000 euro ontvangen en dit bedrag is voor 2 jaar. De bedoeling is dat de Dorpsraad een of meerder activiteiten gaan organiseren voor Kerkwerve e.o.

Zaterdag 28 maart 2015 was er voor alle inwoners een High Tea georganiseerd in het Dorpshuis.

 

Website en Sociale media

Inwoners van Kerkwerve kunnen iets op de Website plaatsen.  De PKN kerk maakt hier af en toe gebruik van.

 

Prikpost

Naar aanleiding van de Zorgvisie (2013-2014) is de Dorpsraad bezig geweest om een aantal zaken te realiseren. Zo is de Dorpsraad bezig geweest om een OV chipkaart oplaadpunt, een pinautomaat en een prikpost te krijgen.

Met de OV oplaadpunt is de Dorpsraad nog bezig, de pinautomaat bleek te duur te zijn maar de prikpost (SHL groep) is sinds 17 maart geopend.  Ieder dinsdag van 08.30 – 09.00 uur kan men terecht in het Dorpshuis. Het betreft een proef van een half jaar. Daarna wordt er gekeken of het rendabel is geweest zodat men het kan voortzetten.

 

Overige werkzaamheden

ü  Contact Gemeente opknappen speeltuintje

ü  Contact Gemeente plaatsen paaltjes bij grasvelden

ü  Is bezig met de overlast van hondenpoep bij het speeltuintje

ü  Onderzoeken aanschaf/plaatsing Pannakooi

ü  Vlag Kerkwerve

ü  Bezig met aanbod/hulp inwoners Kerkwerve

Kerkwerve, 8 april 2015.

 

Wij hebben in 2013 ons met een aantal zaken bezig gehouden zoals:

verstrekken van subsidies, vlag van Kerkwerve, medewerking verleend samenstellen boekje van Jelle Koper, visie ontwikkelt, gesprekken met gemeente e.d., ons bezig gehouden met verzoeken/vragen van bewoners, een nieuwe website gemaakt, beeldje zr. van Zijpe, etc.

Wat kan de functie van een dorpsraad zijn ?