Follow us on Facebook
Follow us

Dorpsraad Kerkwerve e.o.

U bent hier:  Home > Documenten

Documenten

 

Aanvraag subsidie 2020

 

Gegevens van de aanvrager

Naam van de instelling

 

 

Naam van de aanvrager

 

 

Functie van de aanvrager

 

 

Correspondentieadres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Postbanknummer/bankrekeningnummer

t.n.v.

 

 

Te verstrekken gegevens

Heeft u vorig jaar van ons subsidie gekregen, zo ja welk bedrag

 

Gaat u subsidie bij derden aanvragen?  Zo ja, waar?

 

Korte inhoud waarvoor de aanvraag bestemd is

 

Graag een specificatie van de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Eventueel kunt u een bijlage toevoegen.

 

 

 

Naam:                       

                       

 

Datum:

 

 

Handtekening:

 

 

 

Volledig ingevulde aanvraag voor 1 januari 2020 richten aan het secretariaat.

 

 

Voorwaarden omtrent subsidieaanvragen Dorpsraad Kerkwerve e.o.

 • Het verzoek moet schriftelijk en vooraf worden aangemeld.
 • Het verzoek moet de leefbaarheid van Kerkwerve bevorderen.
 • Het project moet toegankelijk zijn voor de bevolking van Kerkwerve
 • Het verzoek moet worden voorzien van een nauwkeurige omschrijving van de activiteit en een gespecialiseerde begroting van inkomsten en uitgaven.
 • Op achteraf basis wordt er geen subsidie verleend.
 • Het besluit van de Dorpraad wordt schriftelijk medegedeeld door de secretaris van de Dorpsraad.
 • Alle aanvragen na 1 januari en/of aanvragen zonder begroting worden niet behandeld.
 • Als de subsidieaanvraag positief wordt beoordeeld volgt uitbetaling.

In geval van onduidelijkheid zal er gevraagd worden om een schriftelijke of mondelinge toelichting aan het bestuur van de Dorpsraad Kerkwerve e.o. De hoogte van het sponsorbedrag zal per keer worden vastgesteld door het bestuur van de Dorpsraad Kerkwerve e.o.

Als leidraad geldt:

 • Iedere subsidieaanvraag zal met zorg worden behandeld
 • Een eerder gehonoreerde subsidieaanvraag is geen reden voor honorering van een volgende aanvraag
 • Ieder verzoek wordt apart en los van andere aanvragen beoordeeld
  • Het bestuur van de Dorpsraad kan uitsluitend aanvragen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen in behandeling nemen.
  • Binnen 6 weken na afloop van uw evenement of het subsidiejaar moet u een financieel jaarverslag  indienen, waarin zichtbaar moet zijn waar de subsidie aan is gespendeerd. Subsidiegeld dat niet is uitgegeven, dient te worden terugbetaald aan de Dorpsraad.

Oktober  2019

Submenu

Adres gegevens Secretariaat

Stichting Dorpsraad Kerkwerve
Secretariaat:                       

Vloedstraat 21, 4321 AM, Kerkwerve      

Email: Kerkwerve.dorpsraad@gmail.com.                                             Mobiel: 06 46223863

Website: www.dorpsraad-kerkwerve.nl


Bank

Bankrekeningnr.: NL50RABO03578.74.544

 

Belangrijke telefoonummers

Politie Lokaal 0900-8844

Hulpkring Kerkwerve 06-20317417

Huisartsen dr Speelman en Vrolijk Telefoon 0111 - 412080

huisartsen dr. Bruel en van Rijn Telefoon 0111-413965

Huisartsenpost Zeeland, locatie Schouwen-Duiveland
Borrendamme 9, 4301 VD Zierikzee tel. 0900 - 1585


Brandweer Kerkwerve 0111-41200

 

Dorpsraad Kerkwerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zaterdagmiddag 10 april houden wij een voorjaarsbingo.
Iedere dorpsbewoner is van harte welkom om hieraan mee te doen. We beginnen om 16.30 uur maar kinderen kunnen om 16.00 uur al aan de bingo. 
U moet zich wel van te voren aanmelden voor dit online evenement bij het secretariaat, het liefst via de mail, eventueel kunt u ook bellen of appen. Het is ook mogelijk om u aan te melden via onze Facebookpagina.
Graag uw naam, adres en ook het aantal personen opgeven dat wil gaan bingoën.
Vrijdag 9 april kunt u een tasje ophalen bij het dorpshuis waar uw bingokaarten inzitten en..... wat versnaperingen.
Dit alles wordt u aangeboden door de dorpsraad.
Rest van de informatie volgt nog via Facebook, de Website en........ in uw brievenbus.
Dus... noteer deze datum alvast in uw agenda.
Tot Bingo!
 
 • Van 22 tot en met 26 maart 2021 werkt KWS Infra bv in opdracht van de Provincie Zeeland aan de Heuvelsweg (N655) bij Kerkwerve. Hoewel we overlast zoveel mogelijk proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen.Op de Heuvelsweg wordt het asfalt hersteld en op de rotonde bij Kerkwerve wordt de asfaltdeklaag vervangen. Hiervoor gebruiken we een asfaltmengsel dat voor 50% uit herbruikt asfalt bestaat. Door het werken met circulair asfalt wordt CO2-uitstoot bespaard. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan gedeeltelijk afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Bekijk de werkzaamheden op https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=79804. Eventueel kan data schuiven vanwege weersomstandigheden.
 • Het bestuur heeft versterking gekregen, daar zijn wij erg blij mee. De nieuwe leden stellen zich voor. U kunt dit vinden onder: De Dorpsraad stelt zich voor. 
 • Update bestuurssamenstelling: Helaas gaan twee bestuursleden ons verlaten dus...... hierbij een oproep voor nieuwe bestuursleden. Wie komt ons team versterken?
 • De opening van de sportkooi zal in het voorjaar plaatsvinden. Uiteraard kan men er nu al voetballen en basketballen. En we zien dat daar goed gebruik van wordt gemaakt!
 • Er is een werkgroep gevormd van personen uit de dorpsraad en anderen inwoners uit Kerkwerve die zich gaan buigen over een dorpsvisie. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest en achter de schermen wordt er hard gewerkt.
 • Vanwege het hele corona gebeuren zijn er veel activiteiten niet door gegaan, vandaar ook dat u de activiteit Thuis in de kern en de openbare vergadering hebt gemist. Maar wij zitten niet stil. U heeft rond de kerstperiode een tasje mogen ontvangen en een nieuwsbrief.

Powered by Aubeco Webdesign en hosting| Dorpsraad Kerkwerve: DORPSRAADKERKWERVE.NL| Inloggen