Documenten

 

Aanvraag subsidie 2020

 

Gegevens van de aanvrager

Naam van de instelling

 

 

Naam van de aanvrager

 

 

Functie van de aanvrager

 

 

Correspondentieadres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Postbanknummer/bankrekeningnummer

t.n.v.

 

 

Te verstrekken gegevens

Heeft u vorig jaar van ons subsidie gekregen, zo ja welk bedrag

 

Gaat u subsidie bij derden aanvragen?  Zo ja, waar?

 

Korte inhoud waarvoor de aanvraag bestemd is

 

Graag een specificatie van de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Eventueel kunt u een bijlage toevoegen.

 

 

 

Naam:                       

                       

 

Datum:

 

 

Handtekening:

 

 

 

Volledig ingevulde aanvraag voor 1 januari 2020 richten aan het secretariaat.

 

 

Voorwaarden omtrent subsidieaanvragen Dorpsraad Kerkwerve e.o.

In geval van onduidelijkheid zal er gevraagd worden om een schriftelijke of mondelinge toelichting aan het bestuur van de Dorpsraad Kerkwerve e.o. De hoogte van het sponsorbedrag zal per keer worden vastgesteld door het bestuur van de Dorpsraad Kerkwerve e.o.

Als leidraad geldt:

Oktober  2019