Follow us on Facebook
Follow us

Dorpsraad Kerkwerve e.o.

U bent hier:  Home > News nieuws

News nieuws

 • Wilt u subsidie aanvragen? Doe dit dan voor 1 januari 2020. Kijk onder het kopje documenten daar ziet u het formulier en de bijbehorende voorwaarden. Of stuur een mailtje naar het secretariaat en u ontvangt een subsidieaanvraagformulier met de voorwaarden.
 • Het telefoonnummer van de Hulpkring is 06-20317417.

  Het mailadres is: Hulpkring.Kerkwerve@gmail.com.

 • Waterschap Scheldestromen voert in de periode november tot en met januari 2020 groot onder-
  houd uit aan de brug in de Florisweg. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van betonre-
  paraties aan de brug en herstelwerkzaamheden aan de taluds onder de brug. De werkzaamheden

  worden mogelijk niet aansluitend uitgevoerd. Tijdens een deel van de werkzaamheden wordt de
  weg afgesloten en verkeer omgeleid. Aanliggende woningen en percelen blijven bereikbaar. Voor
  de start van de werkzaamheden worden borden geplaatst.
  Samen met aannemingsbedrijf Vogel BV uit Zwijndrecht hoopt het waterschap de overlast voor u
  tot een minimum te beperken. Wilt u meer weten over de werkzaamheden, neemt u dan gerust
  contact op met de projectbegeleiding vanuit het waterschap Frans Bart, bereikbaar via 06-4383
  3684 en per email: frans.bart@scheldestromen.nl.
  Tijdens de werkzaamheden kunt u voor vragen, opmerkingen en/of klachten contact opnemen
  met de uitvoerder van de aannemer Vogel BV, de heer Visser, bereikbaar via 078-6100400.

 • !ang wonen op Kerkwerve: Hoe gaan we dat doen?

Groep 1. Dialoogbegeleider Rudolf Fontein

12 tot 15 woningen:

 • rolstoeltoegankelijk, met ruimte voor voorzieningen. Voldoende buitenruimte.
 • toegankelijk voor ouderen, hulpbehoevende jongeren
 • starterswoningen t.b.v. mantelzorgers

voorzieningen:

 • kook- en eetgelegenheid (afhaal/zelf koken)
 • via dorpshuis boodschappen bestellen
 • spreekuur van wijkagent, eerste en tweedelijnszorg
 • pedicure, kapper, fysiotherapie, bejaardengym, huishoudelijke zorg, thuiszorg, huisarts

 

 

Groep 2. Dialoogbegeleider Inge van Ooijen

Reacties op de vraag: Wat komt er bij jou op bij levenslang wonen op Kerkwerve: hoe gaan we dat doen:

 • Alles valt en staat met de bereikbaarheid. Vervoer is een speerpunt
 • Meer voorzieningen en mogelijkheden scheppen, de beschikbaarheid van woningen
 • Een kleinschalig zorgcentrum.

Na de constatering dat alle zes deelnemers aan de dialoog het liefst levenslang willen wonen in Kerkwerve werd er over gegaan naar de wensen van de aanwezigen.

 • Elke dorp heeft de beschikking over elektrisch vervoer, een eigen elektrische auto. 
 • Meer woningen/woningbouw voor allerlei leeftijden. 
 • Aanleunwoningen bouwen aan het dorpshuis – dan heb je de voorzieningen gelijk bij de hand, mogelijkheid om samen te eten, enz.
 • Meer met elkaar doen. Ieder levert een eigen bijdrage, ook de jongeren.

Afspraken

Drie personen uit het groepje gaan zich sterk maken voor een elektrische auto van Kerkwerve naar Zierikzee. 1 persoon heeft zich opgegeven als vrijwilliger om deze te rijden.

-         

Groep 3: Ontmoetingsplekken, (buiten)activiteiten voor jong en oud. Wat wil jij/u?

Dialoogbegeleider Anezka van de Weg

Deze groep tot de conclusie dat het vooral van belang is, dat de ouderen een goede plek krijgen om binnen het dorp te kunnen blijven wonen. Zo ontstaat er weer ruimte voor jonge gezinnen en blijven alle generaties aanwezig. Daarnaast is het wellicht een idee om samen verder te kijken naar mogelijkheden en elkaar te versterken. Nu zijn nog veel activiteiten gericht op specifieke doelgroepen en rust een zware last van organiseren op steeds weer dezelfde schouders. Kortom, een nieuw onderkomen voor ouderen en op zoek naar slimme kruisbestuivingen tussen de verschillende verenigingen kan nog mooie kansen bieden.

 

 

Groep 4. Kerkwervelend: Hoe maken we het dorp aantrekkelijker, veiliger, beter bereikbaar of wat willen we nog meer?

Dialoogbegeleider Ada Overwater

Enkele opmerkingen bij vraag 1:

 • Wonen met plezier, verbondenheid en klaar staan voor de buren
 • bibliobus, 60+ reis

enkele opmerkingen bij vraag 2:

 • aantrekkelijker: openbare ruimte schoonhouden, (voor)tuintjes onderhouden, aangelegde groen in Kerkring nu slecht te zien i.v.m. geparkeerde auto´s.
 • veiligheid: Buurtpreventie, AED, aan de snelheid houden, goed parkeren, hesje dragen als je de hond uitlaat

enkele opmerkingen bij vraag 3:

 • Openbaar vervoer passend voor de kern, Woningen, starters en levensloop. de school/schooltuin in stand houden. (sport)verenigingen in stand houden.
 • Betrokkenheid tonen als er in het dorp iets wordt georganiseerd. Mogelijk maken dat je natuurproducten aan huis kan verkopen ( bordje in de tuin) 

enkele opmerkingen bij vraag 4:

Een sterke dorpsraad is nodig om een inhoudelijk goede bijdrage te leveren aan de dorpsvisie.

Er zijn 2 mensen uit de groep die geïnteresseerd zijn om op projectbasis een bijdrage te leveren aan dit onderwerp.

 

Submenu

Adres gegevens Secretariaat

Stichting Dorpsraad Kerkwerve
Secretariaat:                       

Beatrixstraat 4, 4321 AP, Kerkwerve      

Email: Kerkwerve.dorpsraad@gmail.com.                                             Mobiel: 06 40509772

www.dorpsraad-kerkwerve.nl


Bank

Bankrekeningnr.: NL50RABO03578.74.544

 

Belangrijke telefoonummers

Politie Lokaal 0900-8844

Hulpkring Kerkwerve 06-20317417

Huisartsen dr Speelman en Vrolijk Telefoon 0111 - 412080

huisartsen dr. Bruel en van Rijn Telefoon 0111-413965

Huisartsenpost Zeeland, locatie Schouwen-Duiveland
Borrendamme 9, 4301 VD Zierikzee tel. 0900 - 1585


Brandweer Kerkwerve 0111-41200

 

Dorpsraad Kerkwerve

 

 

 

 

 

 

 

 

De bronafbeelding bekijken 

Om alvast in uw agenda te zetten: nieuwjaarsreceptie is op  maandag 13 januari 2020.

 • Miranda, die het secretariaat onder haar hoede heeft, gaat per 1 februari verhuizen. Wij zijn daarom dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid (leden mag ook....) Wie komt ons team versterken?
 • Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op maandag 13 januari om 19.30 uur m.m.v. Anne en de Zeeuwse Kofferband. Een ieder is van harte welkom om samen met ons het glas te heffen en te toosten op het nieuwe jaar.

 

Powered by Aubeco Webdesign en hosting| Dorpsraad Kerkwerve: DORPSRAADKERKWERVE.NL| Inloggen