De dorpsraad

Waarom een dorpsraad?

Waarom een dorpsraad? De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert de oprichting van dorpsraden in haar (kleine) kernen. Er wordt gestreefd naar een zo direct mogelijk contact met de plaatselijke bevolking. Tevens heeft een Dorpsraad te maken met externe contacten zoals de Gemeente Schouwen Duiveland en andere Dorpshuizen.

Wat doet de dorpsraad?

 De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp en zorgt voor de leefbaarheid in de kern. We organiseren ook, in samenspraak met de dorpsraadbeheerder activiteiten voor jong en oud.

Wie zitten er in de dorpsraad Kerkwerve?

Voorzitter a.i.: Ron van Kan

Penningmeester: Sandra Hillebrand

Secretaris: Yvonne Pijl

Algemeen Bestuurslid: Ineke de Swaaf

Op dit moment hebben we een vacature voor een voorzitter. Nieuwe bestuursleden zijn verder altijd welkom dus mocht je interesse hebben om ons bestuur aan te vullen? Graag!

 

Statuten